Mail naar lustrum@betulapubescens.nl voor aanmelding van de netwerkmiddag!

Belangrijke activiteiten

De Lustrumcie

Mark Doornenbal

Ik ben Loot Doornenbal, trotse Praeses van Betula pubescens in haar lustrumjaar en daarnaast kopman van deze prachtige commissie. Ik zorg er voor dat lustrum vol activiteiten komt en zoveel mogelijk Loten, Reünisten en amicalen aanwezig zullen zijn. Ik hoop dat Betula in haar lustrum kan vieren dat ze al 45 jaar lang heeft kunnen feesten en bier drinken, maar ook vriendschappen heeft kunnen vormen en over God heeft kunnen leren.

Marian Goudappel

Ik ben Marian Goudappel, 25 jaar en inmiddels heb ik het studentenbestaan ingewisseld voor ondernemerschap. Een jaar geleden werd ik reünist bij Betula Pubescens en nu, anderhalf jaar later heb ik de eer om mee te werken aan de organisatie van een lustrum. Hét lustrum. Een feest dat twee weken voortduurt, waarin de vereniging haar verjaardag en haar voortbestaan viert. Een tijd waarin wordt teruggeblikt, herinneringen opgehaald, vooruit gekeken, maar vooral een tijd waarin we blij zijn en dit uiten in vele festiviteiten. Ik vind dat we dankbaar mogen zijn voor al het goede; het leven mag gevierd worden. Daar draag ik graag wat van mijn tijd en energie aan bij.

Jonathan Braakman

Ik ben Jonathan Braakman, 4 jaar trots lid geweest en ondertussen alweer 2 jaar Reünist. In mijn eerste jaar heb ik het 8e lustrum mee mogen maken en hier ontzettend van genoten. Ook heb ik toen als 1e jaars lustrum-commissielid de laatste lootjes van het lustrum-cie zijn mee mogen maken. Deze ervaring, en vooral het plezier van lustrum-cie zijn, wil ik dit jaar graag doorgeven voor het 9e lustrum aan de lustrumcommissie. Ik kijk uit naar een jaar vol feest en hoop u, beste lezer, ook op één of meerdere activiteiten te spreken.

Rens Huizinga

Ik ben Rens Huizinga, 23 jaar oud en in tussen 5e jaars loot/nestor. Begonnen op Helicon en intussen studerend op Larenstein. Uiteraard de mooie studie Bos en Natuurbeheer. Mijn tijd in Betula heb ik in verschillende commissies gestopt (o.a. PR, dies, lustrum). En daarnaast ook nog een jaar in het bestuur van HBOLOOG gezeten. Terugkijkend naar alle mooie soossen, avondjes in de stad en uiteraard de epische kampen die ik de afgelopen jaren gehad heb, kunnen we alleen maar concluderen dat Betula na 45 jaar nog steeds bruisend is! Komend jaar belooft weer een mooi jaar te worden vol met allerlei leuke lustrumactiviteiten, soossen en uiteraard de bijbelstudies. Ik heb er zin in!

Gerard Buitenhuis

Ik ben Gerard Buitenhuis, vier jaar lid geweest bij deze prachtige vereniging, waarvan ik twee bestuursjaren heb gedraaid. Ik heb de functies abactis en preses mogen bekleden. Daarnaast ben ik ook nog nar geweest, heb ik veel commissies gedraaid en heb ik vooral veel Betulakleding. Sinds vorig jaar ben ik Reünist en doe ik het iets rustiger aan. Maar aankomend jaar zal ik weer even een terugval krijgen, naar epische tijden tijdens het geweldige negende lustrum!

William Sies

18 en volop in de vereniging. Als tweede jaars geniet ik als loot van Betula en ben ik druk in mijn studie Bio-Informatica. Wat? Bio-Informatica? Deze vraag krijg ik heel vaak gesteld en die ga ik alleen persoonlijk beantwoorden. Verder voel ik mij vereerd om tijd te mogen investeren in het organiseren van het 9e lustrum! Als vereniging kijken we uit naar twee weken vol feest! Het beloven lumineuze weken te worden. Wij als lustrumcie hopen voor u een gezegend lustrum neer te kunnen zetten en geniet!